Kan een ZZP-er doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen èn aan Sponsoring doen? Ik wel!

Deze dagen staan de kranten bol van reorganisaties bij nationale en internationale ondernemingen, maar ook met wat de nieuwe wet DBA voor Zelfstandig Ondernemers in Nederland gaat betekenen. Wanneer is een Zelfstandig Professional echt ondernemer? Wie is verantwoordelijk om dat aan te tonen? Hoeveel extra administratie is daarmee gemoeid? Allemaal reuze interessante vragen en tegelijkertijd ook weer niet. De hamvraag heeft voor zover ik het zie betrekking op de intentie en de afspraken die je met elkaar maakt over de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En daar hoort een stuk duidelijke vastlegging en nakoming bij.

Als ik voor mijzelf spreek, heb ik een aantal jaren geleden de bewuste keuze gemaakt verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen toekomst en mijn eigen inkomensvoorziening. Aangespoord door de uitspraak dat er geen sprake meer is van "life time employment" maar dat je zelf dient te zorgen voor "life time employability", heb ik toen die beslissing gemaakt. Als ZZP-er moet je jezelf in staat stellen werk en inkomen te genereren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van werkgevers. Die, zoals vele voorbeelden de voorpagina halen laten zien, in slechtere economische tijden snijden in hun personeelsbestanden. Met wat ik doe om in mijn inkomen te voorzien, waar ik dat doe en hoe ik dat doe, ben ik er van overtuigd dat ik de DBA-test doorsta.

Kan ik als ZZP-er dan ook doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen èn als Sponsor optreden? Jazeker, en ik spoor iedere ZZP-er aan om dat óók te doen. Uiteraard ben ik in het kader van MVO betrokken bij de organisaties waar ik werk, en doe mee aan activiteiten die mijn opdrachtgevers in dat kader organiseren. En uiteraard verplaats ik mij waar mogelijk met het openbaar vervoer, en als dat niet kan maak ik gebruik van een schone en zuinige auto, of werk vanuit huis. Maar daarnaast ontplooi ik een eigen project dat een bijdrage levert aan natuurbeheer, natuurbescherming en dat daarnaast ook een educatieve functie heeft.

Het project "Vleermuizen in de polder" is begonnen als een wild idee, toen ik me ging verdiepen in de vleermuizen die rond mijn huis rondvlogen. En toen ik met het idee voor een nieuw type vleermuiskast aanklopte bij organisaties in Flevoland, werd ik enthousiast ontvangen. Men zag er wel wat in en samen hebben we een plan opgesteld om die kast verder te ontwikkelen en te plaatsen. Op vrijdag 22 april 2016 hebben we in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en de regionale omroep de eerste kast in gebruik genomen. De reacties zijn zonder uitzondering positief en we gaan de volgende kasten snel opleveren om aan de vraag voor nieuwe plaatsingen te voldoen.

Nu zal je zeggen: "da's allemaal mooi, maar wat heeft dat nu met sponsoring te maken?" Sponsoring is niet alléén maar voorzien in financiële middelen. Voor dit project hebben wij een financiële bijdrage ontvangen van het Streekfonds Flevoland, waarmee we in staat zijn gesteld de materialen aan te schaffen om de kasten in elkaar te zetten. Voor dat in elkaar zetten kunnen we gebruik maken van medewerkers van de aangesloten organisaties en welwillende vrijwilligers. Maar voor de planning, coördinatie, administratie, communicatie en promotie zet ik graag dezelfde activiteiten in die ik in mijn werk als zelfstandig ondernemer ook inzet bij mijn opdrachtgevers. En daarmee sponsor ik dit project in natura. We hebben een project opgezet en we behalen de afgesproken resultaten. We hebben stakeholders die we intensief betrekken bij het project, beheersen onze risico's en we laten de buitenwereld zien wat we doen. En bovendien kunnen anderen (gratis!) gebruik maken van wat wij realiseren. Ik wordt niet betaald, maar krijg enorm veel voldoening en plezier uit wat wij met elkaar doen. Als dat geen ondernemen is, dan weet ik het niet meer.

Meer informatie over dit project vind je op www.vleermuizenindepolder.nl - een website die ik in het kader van het sponsoren van dit project óók heb opgezet en beheer.

Met vriendelijke groet,

René