Rene best

Succes is een cultuuraspect.

In ons privé-leven en in ons werk komen we vaak de woorden “succes” en “succesvol zijn” tegen, maar wat betekent dat eigenlijk? Wat moeten we daarvoor doen en laten? De literatuur geeft ons vele invalshoeken en achtergronden om deze vragen te beantwoorden. Succinct Consulting hanteert heel eenvoudige en begrijpelijke uitgangspunten. Eigenaar en ondernemer René Spaargaren licht toe: “Om te beginnen dien je de doelstelling glashelder op het netvlies te hebben, zodat je weet waar je naartoe gaat. Bij het succesvol realiseren van de doelstelling dien je je bewust te zijn van de zaken die je onderweg naar dat succes tegen kan komen. Zaken die je kunnen helpen, of zaken die het realiseren van de doelstelling in de weg kunnen staan. Deze uitgangspunten zijn dezelfde die je terugvindt in vele verschijningsvormen van “Risicomanagement”,  maar alleen al het woord “risico” heeft zo’n negatieve connotatie, dat wij liever praten in termen van het succesvol realiseren van doelstellingen.”

Op het eerste gezicht lijkt deze toelichting niet veel duidelijkheid te geven, dus we vragen verder naar wat dat dan betekent. René vervolgt: “Organisaties bestaan uit mensen. Mensen die zich toeleggen op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken die zijn uit hoofde van hun positie binnen de organisatie dienen uit te voeren. Soms echter, zijn diezelfde mensen zich niet bewust van de context, hun positie, hun mogelijkheden of hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van die organisatie. Daarmee zeg ik niet dat die medewerkers niet hun stinkende best doen, maar ik zeg niets meer en niets minder dat zij zich niet bewust zijn van hun bijdrage – om wat voor reden dan ook. Soms is hun die positie en de bijdrage niet voldoende uitgelegd, soms hebben zij niet voldoende begrepen wat hun bijdrage is. Succinct Consulting stelt zich als doel om duidelijk te maken wat de bijdrage van die medewerkers is. Want: wanneer mensen succesvol zijn in het realiseren van hun eigen doelstellingen, dragen zij in positieve mate bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Dàt is de reden waarom het logo van Succinct Consulting bestaat uit een rode letter “i” – van “individu”, of “individuele situatie”. De daarboven geplaatste pijlen convergeren uiteindelijk in dezelfde richting, waarmee het sámen verbeteren en het sámen bereiken van gezamenlijke doelstelling wordt uitgebeeld.”

“En hoe zit het dan met de cultuur van een organisatie?, vragen wij. Bij het beantwoorden van deze vraag ontdekken wij een aanstekelijke gedrevenheid in de ogen van de ondernemer. “De cultuur van een organisatie is bepalend voor het succes van die organisatie”, stelt René. “En daarin schuilt een gedragsversterkend effect. Wanneer de organisatie een “open cultuur” kent, waarin mensen gestimuleerd worden na te denken over de weg naar succes en hun eigen bijdrage in dat succes, zullen die mensen eerder geneigd zijn kansen en bedreigingen te identificeren en daarop te acteren. En wanneer mensen inzien dat nadenken over kansen en bedreigingen helpt om de doelstellingen met succes te realiseren, helpt dat om een cultuur te ontwikkelen waarin dat gewaardeerd wordt.” We zijn even stil om dit op ons te laten inwerken, en René maakt van de gelegenheid gebruik om samen te vatten: “Omdat succes in die situaties onlosmakelijk is verbonden met het realiseren van doelstellingen en het omgaan met risico's, is succes onderdeel geworden van de cultuur van de organisatie. Eigenlijk heel voor de hand liggend, toch?” En hij maakt meteen gebruik van de gelegenheid de betekenis van het woord “Succinct” toe te lichten: “De manier waarop wij bijdragen aan het succes van een opdrachtgevende organisatie, is om heel direct, kort en bondig door te dringen tot de kern van de situatie, en daar een aanwijsbare bijdrage te leveren aan het succes van die situatie. Het woord “succinct” [uitgesproken als “suk-sinkt”] in het Engels betekent “kort”, "direct" en “to-the-point” en typeert onze manier van werken. Dáár ligt de kracht van òns succes. Die kracht wordt bepaald door de mate waarin wij samen met de mensen in onze klantorganisaties snel en effectief doordringen tot de kern van de situatie, en een antwoord of een oplossing bieden voor de klantvraag. Daarbij stellen wij ons volledig ten dienste aan het realiseren van de persoonlijke en organisatorische doelstellingen van de opdrachtgevende organisatie– en géén andere dan díe doelstellingen.

Het is duidelijk dat de onderneming stoelt op honger naar succes, passie en overtuiging van de oprichter en eigenaar. Wij zijn blij kennis te maken met Succinct Consulting en de drijvende kracht achter deze jonge onderneming.

Heeft u na het lezen van dit interview vragen of opmerkingen? Neem dan svp contact met ons op!

Bovenstaande is een compilatie van gesprekken met management en medewerkers van één van de opdrachtgevers van Succinct Consulting in 2012. (pdf)