Risicobeheersing

Bij het beheersen van risico's spelen vragen als "Wat is de context?", "Wie zijn onze stakeholders?" en "Wat zijn onze doelstellingen?" een centrale rol. De antwoorden op die vragen vormen het uitgangspunt voor alle activiteiten rond dit thema, waarbij communicatie centraal staat.

Risicomanagement draait vooral om het stimuleren van het goede gesprek tussen mensen en in relatie tot de doelstellingen. Alleen dan kan er effectieve besluitvorming plaatsvinden over mogelijke beheersmaatregelen.

Om communicatie en het goede gesprek te ondersteunen maken wij gebruik van middelen zoals BowTieXP risk assessment software, die risico's met dit soort grafische voorstellingen in beeld brengt:


General Bowtie

Klik op de BowTie voor een uitgebreid voorbeeld


Bij het uitvoeren van de werkzaamheden richten wij ons op de mens en de processen die in die omgevingen een rol spelen, waarbij het toepassen van methoden en technieken met een dosis gezond verstand vanzelfsprekend is. 


Hoe kunnen wij u helpen?

Succinct Consulting levert aanwijsbare bijdragen in de operationele processen door praktische toepassing van kennis en ervaring met industriestandaarden als ISO31000, M_o_R®, COSO en Risman. Daarnaast levert Succinct Consulting op deze standaarden gebaseerde middelen om vast te stellen in welke mate deze standaarden daadwerkelijk worden toegepast, en wat daar de resultaten van zijn.

Voorbeelden van activiteiten:

 • Het bieden van directe, telefonische en gratis hulp middels onze Eerste Hulp Bij Risico’s;
 • Het verzorgen van één-op-één persoonlijke begeleiding bij het beheersen van uw kansen en bedreigingen tijdens een VIP-dag;
 • Het organiseren en uitvoeren van workshops, trainingen en groepsbijeenkomsten om het bewustzijn ten aanzien van kansen en bedreigingen bij uw medewerkers te vergroten of kennis en ervaringen met elkaar te delen;
 • Met moderne middelen ondersteunde risico inventarisatie sessies of bijeenkomsten om uw risico management beleid vorm te geven;
 • Eén op één sessies om uw werkwijzen toe te passen en te implementeren in uw eigen praktijksituatie;
 • Clinics om een gevoel te krijgen bij het vastleggen van kansen en bedreigingen;
 • Risico-inventarisatie sessies om te bepalen hoeveel en welke kansen en bedreigingen er een rol kunnen spelen;
 • Control Risk Self Assessments (CRSA's) om vast te stellen hoe het met de beheersing van uw kansen en bedreigingen zit;
 • Quick scans, assessments of audits om één of meerdere metingen te doen;
 • Het begeleiden, vormgeven of uitvoeren van activiteiten om uw kansen en bedreigingen te identificeren, te wegen, maatregelen voor te bepalen of te implementeren;
 • Het ontwikkelen van middelen om uw kansen en bedreigingen vast te leggen, te monitoren, te beheersen en over te rapporteren;
 • Het opzetten en faciliteren van uw eigen trainingen;
 • Het trainen van uw managers en uw medewerkers in het toepassen van ISO31000 of M_o_R®, of het samen voorbereiden op examens in deze methodieken.
 • Het maken en opleveren van uw risicoplannen, rol-of functiebeschrijvingen, risico registers actieplannen, maatregel-overzichten.
 • Het on-line reviewen van (beleids-) documenten, functie- of rolbeschrijvingen, RACI-matrices, risico-registers, actieplannen, maatregel-overzichten, risico-rapportages, etc. ten opzicht van een vooraf te bepalen referentiekader en voor een vaste prijs.
 • De in eigen beheer ontwikkelde bedrijfssimulatie "Under Construction" om vanuit de resultaten van die simulatie het beheersen van de eigen risico's te verbeteren;


© Succinct Consulting 2010 - 2019   /   Algemene Voorwaarden   /   Disclaimer    /    MVO    /   OIF   /   OEF