Advies

Succinct Consulting voorziet opdrachtgevers van advies en actieve ondersteuning gericht op het succesvol realiseren van doelstellingen. Dat impliceert dat er doelstellingen zíjn, dat zij door alle betrokkenen eenduidig worden uitgelegd en dat er afspraken zijn gemaakt op welke wijze aantoonbaar of inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate die doelstellingen gerealiseerd worden.


Doelstellingen en Requirements

Aan de basis van alle activiteiten van Succinct Consulting staan de doelstellingen van de opdrachtgever. Soms bestaat de opdracht het vaststellen en beschrijven van doelstellingen zelf. Daarbij gaat het dan om het bepalen en het beschrijven wat de opdrachtgever wil bereiken, en het plannen van de activiteiten die daarvoor nodig zijn. 

Eénduidige beschrijvingen en expliciete overeenstemming over de manier waarop de resultaten gemeten en beoordeeld gaan worden, zijn cruciaal voor het succes van de activiteiten.


Hoe kunnen wij u helpen?

Voorbeelden van activiteiten die bijdragen aan het omgaan met doelstellingen en requirements:

 • Workshops en groepsbijeenkomsten om te inventariseren waar ideeën en verwachtingen liggen;
 • Workshops en gesprekken om te bepalen wie uw relevante stakeholders zijn;
 • Met moderne middelen ondersteunde bijeenkomsten om vast te stellen wat de verwachtingen, belangen en invloeden van uw relevante stakeholders zijn;
 • Bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken die leiden tot de vastlegging van verwachtingen en doelstellingen van u en uw stakeholders;
 • Inventarisaties met betrekking tot uw requirements;
 • Het vaststellen van een planning om te komen tot een succesvolle realisatie van uw doelstellingen;
 • Het on-line reviewen van doelstellingen, project- of programmaplannen, beleidsdocumenten, requirements overzichten etc. ten opzicht van een vooraf te bepalen referentiekader en voor een vaste prijs.
 • De in eigen beheer ontwikkelde Workshop "Inspiratiedenken" om vanuit een ander perspectief te kijken naar uw doelstellingen en requirments.
Inspiratiedenken2.jpg


Kwaliteit

In de cultuuraspecten binnen de visie van Succinct Consulting hebben we het over "succes" en "succesvol zijn". Dat heeft alles te maken met de perceptie van de mate waarin de doelstellingen van de opdrachtgever realiseren. Die mate van succes komt tot uiting in de kwaliteit en de resultaten van de activiteiten waar Succinct een bijdrage levert. 


Hoe kunnen wij u helpen?

Voorbeelden van activiteiten die u helpen met het omgaan met kwaliteit:

 • Workshops, groepsbijeenkomsten en persoonliojke gesprekken om vast te stellen wat "kwaliteit" voor u betekent en op welke manier "kwaliteit" een bijdrage levert aan het realiseren van uw doelstellingen;
 • Brown paper sessies om vast te stellen wat de verwachtingen, belangen en invloeden van uw relevante stakeholders zijn ten aanzien van kwaliteit;
 • Het vaststellen van uw eisen waar de resultaten aan dienen te voldoen, en de meetbaarheid van uw requirements, eisen en resultaten;
 • Het implementeren van uw activiteiten en werkwijzen om aantoonbaar te maken in welke mate uw kwaliteitsdoelstellingen gerealiseerd worden;
 • Het uitvoeren van kwaliteitsaudits, assessments en quick-scans;
 • Het on-line reviewen van project- of programmaplannen, beleidsdocumenten, functie- of rolbeschrijvingen, RACI-matrices, risico-registers, actieplannen, maatregel-overzichten, risico-rapportages, etc. ten opzicht van een vooraf te bepalen referentiekader en voor een vaste prijs.


Standaarden, Methodieken en Best Management Practices

Succinct Consulting maakt graag gebruik van standaarden en methodieken, en past die met gewoon boeren verstand toe, aansluitend bij de behoeften van de opdrachtgever. 

ISO31000:2009. De internationale standaard voor het beheersen van risico's. Voor meer informatie:  http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm

PRINCE2® voor projectmanagement;

MSP® voor programmamanagement;

M_o_R® voor risicomanagement;

P3O® en P3M3® voor support organisaties;

MoP® voor portfoliomanagement;

MoV® voor het beheersen van waarde

Deze serie best practices zijn "Registered Trade Marks of the Cabinet Office". Voor meer informatie: http://www.best-management-practice.com