Document Review Service


Ongetwijfeld herkent u de situatie dat u een document moet maken, bijvoorbeeld een projectplan, en dat u daar graag, al dan niet door een procedure voorgeschreven, feedback van anderen op moet verzamelen. Wie benadert u dan voor die review? Wie heeft er tijd? Wat verwacht u van zo'n review, wat heeft u er aan en wat doet u ermee? Maar al te vaak komt het voor dat u dan reacties krijgt die zeggen dat ergens een komma verkeerd staat, of dat het gebruik van het lettertype niet consequent is in het document. In een gunstig geval bestaat er een procedure die u helpt om duidelijk te maken wat u van de verschillende reviewers vraagt: de één let op leesbaarheid en stijl, de ander richt zich op de technische inhoud en een derde dient zich te beperken tot procedurele aspecten die in het document worden beschreven. 

Graag helpen wij u met het uitvoeren van dit soort reviews. Met als doel uw document zo optimaal mogelijk vorm en inhoud te geven zodat het doel waarvoor het document bestemd is, wordt behaald.

Stuur ons on-line uw te reviewen document en geef aan waar wij op moeten letten. Verstrek ons aanvullende informatie in de vorm van context-documenten en vertel ons tegen welke normen, kaders of aspecten de review dient te worden uitgevoerd. Wij leveren dan binnen de afgesproken tijd een review document op waar u uw document mee kan afmaken, of naar een volgende versie kan brengen. En ook daarbij kunnen wij u bijstaan en ondersteunen. Alles uiteraard in alle vertrouwelijkheid.

Wanneer u onderstaande vragen beantwoord en aan ons verstuurd, ontvangt u een offerte voor het uitvoeren van een on-line Document Review.
Na ontvangst van de geaccordeerde offerte ontvangt u van ons aanwijzingen om uw te reviewen en eventuele referentiedocumenten aan ons te versturen. 

Dank u vriendelijk voor uw aanvraag.