Risico’s inventariseren en beheersen


Onmisbaar onderdeel van het totale proces van het beheersen van kansen en bedreigingen, is het inventariseren en wegen van risico's binnen de context en in relatie tot de doelstellingen. Dat inventariseren vindt voornamelijk plaats in "risico inventarisatie sessies" of tijdens "Control Risk Self Assessments" (CRSA's). 

Samen met Interactive Acts hebben wij een uniek interactief concept ontwikkeld dat deze processen ondersteunt en aanwijsbare beheersing van risico’s mogelijk maakt.


Ons concept kenmerkt zich door

  • Korte voorbereiding: één intakegesprek
  • Korte doorlooptijd: één dagdeel 
  • Grondige aanpak: alle in de intake besproken aspecten komen aan bod
  • Groot draagvlak voor het proces, de inhoud en de resultaten: iedereen doet enthousiast mee
  • Directe vastlegging en directe beschikbaarheid van de resultaten


Voorbereiding

Tijdens de intake bepalen we de context en de doelstellingen en stellen we vast wie de stakeholders zijn die uitgenodigd moeten worden als deelnemer.


Tijdens de bijeenkomst

In onze Mobiele Gesprekskamer worden de risico’s effectief geïnventariseerd en kansen en bedreigingen eenduidig beschreven. Iedereen krijgt de gelegenheid en is in staat input te leveren waardoor de betrokkenheid groot is.

Na de eerste inventarisatieronde levert iedereen een bijdrage aan het eenduidig formuleren van de risico’s (met duidelijk geformuleerde aanleidingen, gebeurtenissen en gevolgen).


Resultaat

De output verhoogt de voorspelbaarheid en bestuurbaarheid van activiteiten in relatie tot het realiseren van de beoogde doelstellingen. Men kan direct maatregelen bepalen en actiehouders toewijzen.


Video

Om dit nieuwe concept te ondersteunen, heeft InteractiveActs een nieuwe video gemaakt, waarin kort en bondig wordt uitgelegd hoe de Mobiele Gespreks Kamer werkt en wat daar de voordelen van zijn:


AanmeldenDank voor uw aanmelding, wij nemen snel contact op om een afspraak te maken en uw bijeenkomst in te plannen.