Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Succinct Consulting 

steunt het project "Vleermuizen in de polder" met Projectbeheersing, Communicatie en Marketing.MVO 

Succinct Consulting ziet het als haar plicht, ook voor toekomstige generaties, om bewust verantwoord met het milieu, maatschappij en de medemens om te gaan.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vormgegeven middels een paar praktische maatregelen, te weten:

  • Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, waarmee autokilometers worden voorkomen, en geen CO2 uitstoot plaatsvindt.
  • Als omstandigheden toch om een fysieke bijeenkomst vragen, wordt er afhankelijk van de bereikbaarheid van de opdrachtgever zoveel mogelijk gereist met openbaar vervoer.
  • Documenten worden zoveel mogelijk digitaal gemaakt, bewerkt en beheerd waardoor het afdrukken op papier wordt voorkomen.
  • Succinct Consulting doet geen zaken met organisaties die een directe connectie hebben met de wapenindustrie, de tabaksindustrie of die aantoonbaar in verband worden gebracht met mensenhandel, kinderarbeid, uitbuiting van medewerkers of mishandeling van dieren.