Online Inventarisatie formulier


In vervolg op uw inschrijving voor een door Succint Consulting verzorgde training, workshop of bijeenkomst stellen wij het op prijs van u de volgende informatie te ontvangen. Daarmee kunnen wij een eerste indruk krijgen van uw specifieke situatie en ons voorbereiden op de training, workshop of bijeenkomst.


Dank voor uw input - deze is waardevol voor u en voor ons, en zal worden gebruikt tijdens de bespreking van uw situatie tijdens de training, workshop of bijeenkomst.

Wij verwelkomen u graag bij onze training, workshop of bijeenkomst.