Ondersteuning

Vanuit de overtuiging en de ervaring dat doelstellingen alléén succesvol gerealiseerd kunnen worden binnen een organisatie die daarvoor correct en volledig is toegerust, geeft Succinct Consulting niet alleen advies maar ook daadwerkelijke ondersteuning bij het inrichten en opereren van die delen van organisaties.

Projectenbureaus, Bedrijfsbureaus of functies als Manager Project- of Programmabeheersing vormen een vaste, professionele en permanente basis waar managers die verantwoordelijk zijn voor het opleveren van resultaten op kunnen terugvallen.

Succinct Consulting is in staat die basis in te vullen, vorm te geven of te verbeteren. Zodat u in staat bent u te concentreren op het realiseren van uw doelstellingen.


Hoe kunnen wij u helpen?

Binnen tijdelijke organisatievormen (projecten en programma's) biedt Succinct Consulting hands-on invulling aan één of meerdere rollen, ter ondersteuning en begeleiding van de project- of programmamanager.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Het opzetten, vormgeven of leiding geven aan uw Project Management Organisatie (PMO), van waaruit het project of programma wordt ondersteund;
  • Het opzetten, vormgeven of uitvoeren van uw project- of programmamanagement rapportages;
  • Het opzetten en inrichten van een bij u passend risico register waarmee uw kansen en bedreigingen direct inzichtelijk en beheersbaar worden; 
  • Het beheren van uw risico register, het monitoren van de afgesproken beheersingsmaatregelen en het daarover rapporteren, zodat u in staat bent uw kansen en bedreigingen succesvol te beheersen;
  • Het begeleiden van uw medewerkers van PMO’s, waarbij de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en resultaten inzichtelijk duidelijk worden of worden verbeterd;
  • Het trainen van uw projectmanagers, programmamanagers en medewerkers in PMO's in het toepassen van PRINCE2®, MSP®, P3O® en het samen voorbereiden op examens in deze methodieken.
  • De in eigen beheer ontwikkelde projectsimulatie "Werk in Uitvoering" waar uw deelnemers ervaringen opdoen die zij direct in hun eigen praktijksituatie kunnen gaan toepassen.


  • De in eigen beheer ontwikkelde workshop "Inspiratiedenken", om uw doelstellingen, ideeën of situaties vanuit een ander perspectief te bekijken.


Inspiratiedenken2.jpg