VIP-dag risico’s beheersen


Waarom u belangrijk bent

Succinct Consulting VIP2.jpeg

U bent Projectmanager of Programmamanager en u bent verantwoordelijk voor het correct en conform afspraken opleveren van het gewenste resultaat. U bent het middelpunt van uw organisatie en alles valt of staat met de manier waarop u uw organisatie heeft ingericht en hoe u die bestuurt. Uw opdrachtgever en uw stakeholders, maar ook uw medewerkers verlangen op ieder moment uw aandacht en up-to-date informatie. U bent niet gebaat bij verrassingen en verstoringen. Daarom geeft u veel aandacht aan het beheersen van uw kansen en bedreigingen.

Heeft u het gevoel dat het beheersen van uw kansen en bedreigingen toch niet dàt oplevert dat u verwacht? Of dat het eenvoudiger, anders of beter kan? Heeft u behoefte aan een dag één-op-één VIP-aandacht met als concreet eindresultaat de voor en door u persoonlijk gekozen en geëvalueerde manier om uw kansen en bedreigingen beter en effectiever te beheersen? 

Dan is de VIP-dag iets voor u. Want tijdens die dag gaat het om u.Wat is een VIP-dag?

Een VIP-dag is een hele dag waar u een eigen rechterhand krijgt die u adviseert, begeleid en ondersteund. Zo’n dag speelt zich af in uw eigen, dagelijkse project- of programma-omgeving en bevat een drietal elementen:

 • Een voorbereiding in de vorm van een inventarisatie van uw project of programma en de manier waarop u omgaat met uw kansen en bedreigingen inclusief een quick scan van de vastlegging van uw risico's;
 • Een praktische invulling van uw activiteiten die samenhangen met het beheersen van uw kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld in de vorm van het bijwonen van een project- of programma-overleg, of een risicosessie;
 • Een wrap-up van de dag waarin samen wordt vastgesteld op welke manieren u uw kansen en bedreigingen anders en effectiever gaat beheersen.

De hele dag staat in het teken van één-op-één persoonlijke aandacht. Voor u.


Resultaten

Omdat u direct feedback en aanwijzingen krijgt over de manier van werken, ziet u onmiddellijk resultaten, bijvoorbeeld:

 • Is onduidelijk of onzeker wat de juiste context of doelstellingen zijn waarbinnen u uw opdracht dient uit te voeren? Dan zorgen wij er samen voor dat dat duidelijk wordt. Zodat u zich kunt richten op de juiste dingen.
 • Wordt er een nieuw risico gesignaleerd, dan krijgt u meteen de mogelijkheid dat risico concreet en compleet te benoemen;
 • Zijn er onduidelijkheden met betrekking tot de oorsprong of de waarde van een risico, dan worden de juiste vragen aangereikt om die onduidelijkheden weg te nemen;
 • Wanneer deadlines voor het beheersen van maatregelen in beeld komen en is onduidelijk wie welke maatregel moet nemen, dan wordt daadkrachtig stappen genomen om te voorkomen dat die deadlines worden overschreden.

Uiteraard is uw situatie uniek en zullen zich zonder twijfel ook andere dan de hierboven genoemde vragen en situaties voordoen. Samen vinden wij daar adequaat en vooral praktische oplossingen voor.

Aan het eind van de dag heeft u uw een eigen persoonlijk gekozen en geëvalueerde manier om uw kansen en bedreigingen beter en effectiever te beheersen. Zodat u in staat bent uw doelstellingen met een verhoogde mate van succes te realiseren. 

Na afloop van de VIP-dag ontvang u een persoonlijk certificaat en een overzicht van de op uw dag besproken onderwerpen, voorzien van uw score èn een samenvatting van de besproken verbeteringen. 


Kenmerken

 • Eén hele dag 
 • Individuele begeleiding en coaching
 • Inclusief review van uw project- of programmaplan en uw risicoregister
 • Datum: op een dag die ú het best uitkomt
 • Locatie: een locatie van uw keuze binnen Nederland
 • Prijs v.a. € 1.495,- (excl. btw.)


Aanmelden