20210222 Foto R.Spaargaren

René Spaargaren

Ik ben geboren in Amsterdam (1963), en ik woon sinds het voorjaar van 2019 in Otterlo, op de Veluwe.

Na het behalen van HAVO en MEAO diploma's op de Scholengemeenschap Godelinde in Naarden, studeerde ik Commerciële Economie aan de Hogere Economische School (HES, nu de Hogeschool van Amsterdam (HvA)) in Amsterdam, waar ik in 1986 met het diploma op zak afzwaaide.


Werkervaring (1986-2010)

Mijn eerste vaste werkgever was ICL Computers in Amsterdam waar ik van oktober 1986 tot en met december 1990 met veel plezier de eerste leerzame stappen in mijn werkende bestaan heb gezet, en als Supervisor van een team Product Specialisten afscheid heb genomen. 

Sindsdien heb ik ervaring opgedaan bij onder andere Lease Plan, en Amstel Lease Maatschappij (het latere ABN AMRO Lease), in commercieel ondersteunende functies, en als Hoofd van de Commerciële Binnendienst Vendor. 

Tussen 1998 en 2010 heb ik als Kwaliteitsconsultant, Projectconsultant en als Risicomanager bij vele klanten van KZA Kwaliteitszorg in Baarn korte en langere opdrachten uitgevoerd. Klanten waren onder andere Rabobank Nederland, ING, Nationale Nederlanden, maar ook de NS, Ministeries van Defensie en Justitie, en de Belastingdienst. Zelfstandig Ondernemer (2010-heden)

Succinct Consulting klein

In juli 2010 heb ik de stap genomen mij als Zelfstandig Professional te richten op het (doen) beheersen van risico's van mijn opdrachtgevers. Ik baseer mijn opereren op een aantal risicomanagement methodieken en principes, en pas die vooral met een gezonde dosis boeren verstand toe, waarbij doelstellingen van de opdrachtgever en persoonlijke (zakelijke) situaties van medewerkers richting geven aan de dagelijkse invulling van mijn activiteiten. Stokpaardjes: duidelijkheid en communicatie van doelstellingen, stakeholders, en planning. Om vanuit die drie te kijken naar risicobewustzijn en pro-actieve beheersing.

Mijn rol als Risicomanager zie ik voornamelijk als het leggen en onderhouden van verbindingen tussen mensen en processen, zodat het gewenste risicobewustzijn en handelen tegelijkertijd en integraal vorm krijgt. Daarbij zijn "het stellen van de juiste vragen" en "het voeren van het juiste gesprek" over doelstellingen, stakeholders, en risico's, mijn voornaamste gereedschappen. Gebaseerd op kennis en ervaring van het beheersen van risico's, gekoppeld aan mijn nieuwsgierigheid en begrip voor ieders eigen situatie, zodat zij zelf de verbindingen leggen en het belang van de integrale aanpak inzien.

In de afgelopen jaren heb ik bij heel verschillende opdrachtgevers rollen als Risicomanager mogen oppakken, en vind dat iedere keer weer een schitterende uitdaging. In mijn beleving zijn het uitstralen en consequent communiceren van de doelstelling om risico's integraal te beheersen, en het uitstippelen van en vasthouden aan een concreet plan, de belangrijkste factoren die het succes bepalen. En daarbij maakt het niet uit of de organisatie een IT-organisatie is, een bancaire organisatie, een overheid, of juist een organisatie waar duidelijk aanwijsbare fysieke aspecten tot de bedrijfsvoering behoren (zoals Rijkswaterstaat, LVNL, TenneT, ProRail, of Waterschap Limburg). 

Naast de reeds genoemde organisaties vallen er ook een paar andere organisaties in mijn CV op: CIZ en SNV. Het Centrum Indicatiestelling Zorg onderzoekt wie er vanuit onze sociale voorzieningen welk recht heeft op zorg uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), en de Stichting Nederlandse Vrijwilligers is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, voortgekomen uit wat vroeger "ontwikkelingshulp" heette. SNV is internationaal actief in landbouw, energie, water, sanitaire voorzieningen en hygiene. In beide organisaties werken mensen aan het realiseren van doelstellingen die te maken hebben met basale en eerste levensbehoeften, en ook dáár speelt het beheersen van risico's een belangrijke rol. Risicomanagement is mensenwerk.

Eigenlijk vormen de laatste drie woorden de kern van de invulling van de rollen bij mijn opdrachtgevers, en waar ik naar op zoek ben: het zijn mensen die doelstellingen willen realiseren, en het zijn dezelfde mensen die met risico's moeten omgaan die daarbij een rol kunnen spelen. Dat aspect vind ik belangrijk, en uit die interactie ontvang ik veel voldoening. Mijn belangrijkste gereedschap daarbij is het stellen van vragen, en vooral dóórvragen. In mijn rol is het soms ook noodzakelijk om een vraag te stellen die confronterend of zelfs bedreigend kan overkomen. Ik vind het een uitdaging om mensen door het stellen van die vragen, telkens kleine zetjes en aansporingen te geven, zodat zij zélf gaan inzien dat zíj aan zet zijn om die situaties en die risico's het hoofd te bieden. 

Zoals uit mijn CV blijkt, kom ik in vele en verschillende omgevingen - en dat blijf ik leuk vinden. Telkens weer nieuwe dingen leren, en er dan óók nog iets van moeten vinden om de opdrachtgever in staat te stellen "beter" te zijn. Ik voel mij niet gebonden aan bepaalde sectoren of markten; lekker breed zijn en in nieuwe omgevingen mooie dingen doen. De lijst wordt alleen maar langer, gevarieerder en interessanter.

Neem rechtstreeks contact met mij op via r.spaargaren@succinct.eu, telefoon +31 6 2089 3289, of volg mij op LinkedIn.